Bánh rán không có lịch sử ngắn; ngược lại, chúng có tuổi đời ít nhất vài thế kỷ và dường như đến từ châu Âu. Nguồn chính xác, như trường hợp của hầu hết các loại thực phẩm, không hoàn toàn được biết. Nguồn gốc sớm nhất của bánh rán hiện đại thường có thể bắt nguồn từ olykoek (bánh dầu) do thực dân Hà Lan mang đến New York thời kỳ đầu. Những chiếc bánh rán này rất giống với những chiếc bánh rán sau này, nhưng chúng không có hình dạng như kích thước chiếc nhẫn hiện tại.

Donut  là một thuật ngữ tiếng Anh. Các sáng tạo tương tự ở các quốc gia khác bao gồm:

  • Aebelskiver  – bánh rán kiểu Đan Mạch trông có một lát táo bên trong;
  • Beignet  – một phiên bản bánh rán của Pháp;
  • Berliners  – Phiên bản Đức của bánh rán, thường chứa đầy thạch;
  • Oliebollen  – một món ăn Hà Lan có một lát táo và thường là nho khô và theo truyền thống được phục vụ để chúc mừng năm mới;
  • Zeppole  – một loại bánh rán của Ý.

Doughnut Lovers

Sự thật thú vị về bánh rán

  • Khoảng 10 tỷ chiếc bánh rán được làm mỗi năm ở Hoa Kỳ.
  • Có mười người ở Mỹ sống với họ donut và donut.
  • Boston có nhiều cửa hàng bánh rán nhất cho mỗi người.
  • Trong Thế chiến I, bánh donut được phục vụ cho binh lính.
  • Ngành công nghiệp bánh rán của Hoa Kỳ có giá trị 3,6 tỷ đô la