Chất lượng nước phụ thuộc vào sự hiện diện và lượng chất ô nhiễm, vào các yếu tố vật lý / hóa học như pH và độ dẫn điện, vào lượng muối và sự hiện diện của các chất dinh dưỡng. Con người ảnh hưởng đến tất cả các yếu tố này ở mức độ lớn vì họ thải chất thải trong nước và thêm các chất và chất ô nhiễm khác nhau vào nước mà không tồn tại tự nhiên.

Nước cần thiết để duy trì sự sống và nguồn cung cấp thỏa đáng (đầy đủ, an toàn và dễ tiếp cận) phải có sẵn cho tất cả mọi người. Cải thiện khả năng tiếp cận với nước uống an toàn có thể mang lại những lợi ích cụ thể cho sức khỏe. Cần cố gắng hết sức để đạt được chất lượng nước uống an toàn nhất có thể.

Nước sạch  thường được định nghĩa là nước không bị nhiễm vi sinh vật, hóa học và vật lý. Điều này bao gồm các chất ô nhiễm có nguy cơ đối với sức khỏe (ví dụ như vi khuẩn gây bệnh, kim loại độc hại) và chất ô nhiễm không có nguy cơ đối với sức khỏe nhưng có thể làm cho nước uống có mùi khó chịu (ví dụ, mùi vị kém do hàm lượng sắt cao).

Drinking Water Infographic

Cách kiểm tra chất lượng nước

Để xác định chất lượng nước, tổ chức chứng nhận sẽ lấy mẫu; một lượng nhỏ nước trong môi trường có thể được đánh giá trong phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm kiểm tra các yếu tố khác nhau trong các mẫu này để xem liệu chúng có đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng nước hay không, tức là số lượng vi khuẩn coliform; đây là những chỉ số về chất lượng nước uống. Hoặc nồng độ của một số chất ô nhiễm và các chất khác, chẳng hạn như tác nhân gây phú dưỡng.