Sử dụng đúng phông chữ trong thiết kế của bạn không chỉ làm cho thiết kế của bạn đẹp mà còn giúp truyền tải thông điệp của bạn. Trình soạn thảo văn bản của Visual Paradigm có hàng trăm phông chữ sẽ giúp bạn tạo ra các từ của mình một cách hoàn hảo. Danh sách phông chữ bao gồm các phông chữ của Google và các phông chữ khác do các nhà thiết kế đồ họa chuyên nghiệp chọn, đảm bảo rằng bạn có một bộ sưu tập phong phú các kiểu chữ để lựa chọn cho dù bạn đang tạo kiểu thiết kế nào. Video này sẽ hướng dẫn bạn cách chọn một phần của văn bản để chỉ định kiểu phông chữ của nó.

Khi chỉnh sửa văn bản trong một đoạn văn, bạn có thể chọn một phần của văn bản để chỉ định kiểu phông chữ của nó, chẳng hạn như mặt phông chữ, kích thước, màu sắc, v.v., trong Thanh công cụ ngữ cảnh.

  1. Bấm đúp vào hộp văn bản và đánh dấu phần văn bản mà bạn muốn chỉnh sửa kiểu.

  2. Bạn có thể thấy bảng công cụ văn bản trên đầu thiết kế. Bạn có thể sử dụng bảng điều khiển này để thay đổi kiểu chữ, kích thước, màu sắc của văn bản, v.v.

Sử dụng các tùy chọn kiểu để:

  • thay đổi kiểu và kích thước phông chữ
  • Áp dụng văn bản in nghiêng, gạch dưới hoặc gạch ngang
  • thay đổi phông chữ hoặc màu nền của chỉ phần đó

Mẹo
Bạn có thể sử dụng bảng công cụ văn bản để giúp bạn chỉnh sửa văn bản, cũng có thể sử dụng Bảng định dạng, Văn bản, để giúp bạn chỉnh sửa văn bản thiết kế của mình chi tiết hơn.