Sau khi chúng tôi hoàn thành một thiết kế, chúng tôi có thể muốn xuất nó và lưu dưới dạng định dạng khác cho các mục đích sử dụng khác nhau. Trong công cụ thiết kế, JPG và PNG được cung cấp để xuất. Tuy nhiên, đối với thiết kế có nhiều hơn một trang, chẳng hạn như sách lật, sẽ rất bất tiện khi lưu từng trang dưới dạng hình ảnh. Trong trường hợp này, lưu tác phẩm dưới dạng tài liệu PDF là một trong những phương pháp tốt.

Cách xuất tác phẩm của tôi dưới dạng tài liệu PDF

Sau khi hoàn thành thiết kế của bạn, nhấp vào ” Xuất ” ở góc trên cùng bên phải của, sau đó nhấp vào ” Lưu dưới dạng PDF “.

Đặt định dạng của PDF và nội dung bao gồm trong đó. Hãy nhớ chọn “ Tất cả các trang ” nếu bạn muốn lưu toàn bộ cuốn sách. Nhấp vào “ Xuất” sau khi bạn hoàn tất cài đặt.

Nhấp vào trình duyệt bật lên để tải xuống PDF.

Cuối cùng, bạn có thể tìm thấy tài liệu trong thư mục Tải xuống của máy tính hoặc trong thư mục đã chọn.
Mở nó ra và tận hưởng cuốn sách lật của bạn.

PDF là gì

PDF là tên viết tắt của Portable Document Format, là định dạng tệp được phát triển bởi Adobe vào năm 1992. Đây là định dạng tệp tương thích dựa trên PostScript. Ngoại trừ văn bản và hình ảnh, PDF cũng có thể bao gồm nhiều loại phần tử, chẳng hạn như các lớp, đối tượng 3D theo U3D hoặc PRC, v.v.