Khi tạo sách lật hoạt hình, thay vì thêm các hiệu ứng động cho các văn bản và hình ảnh khác nhau, chúng ta cũng có thể chọn thêm các hình động. Hiện có hơn 1000 hình dạng động được tạo sẵn trong thư viện của VP Online. Trong bài viết này, bạn có thể biết cách tìm ra các yếu tố hoạt hình tương tự phù hợp với nhu cầu của bạn.

Danh mục và Từ khóa

Tất cả các hình dạng hoạt hình đều có danh mục và từ khóa, có thể giúp chúng tôi tìm kiếm các hình dạng hoạt hình mà chúng tôi cần và dễ dàng tìm thấy các yếu tố tương tự.
Bạn có thể tìm thấy chúng bằng cách nhấp vào “…” ở góc trên cùng bên phải của các hình dạng.

Loại

Tất cả nội dung hoạt ảnh được chia thành các danh mục khác nhau, nó gần với “thư mục” của nội dung.
Khi chúng tôi nhấp vào danh mục, chúng tôi sẽ đi đến “thư mục” đó.

Ví dụ, con mèo nhỏ trong một quả bí ngô được hiển thị bên dưới có rất nhiều loại.
Trên thực tế, điều đó có nghĩa là chúng ta có thể tìm thấy nội dung hoạt ảnh này theo các luồng sau:

  1. Động vật -> Trên cạn -> Mèo
  2. Lễ kỷ niệm -> Halloween -> Bí ngô

Trong trường hợp này, chúng ta muốn tìm các hình dạng hoạt hình khác cho Halloween, chúng ta chỉ cần nhấp vào Halloween .
Nếu chúng ta muốn tìm hình dạng hoạt hình của mèo, hãy nhấp vào Cat .

   

Từ khóa

Từ khóa không liên quan đến danh mục hiện có mà chúng ta có, nó chỉ là những từ liên quan đến những hình dạng động đó.
Khi chúng ta muốn tìm loại hình động cụ thể, chúng ta có thể thử tìm kiếm theo từ khóa.

Tương tự như danh mục được đề cập ở trên, chúng ta có thể nhấp vào “…” của các hình dạng động mà chúng ta muốn, sau đó nhấp vào danh mục hoặc từ khóa để tìm các hình có liên quan khác.
Ví dụ: bằng kết quả tìm kiếm thực vật,  chúng ta có thể tìm thấy các hình dạng động từ các danh mục “Hộ gia đình” và “Sinh thái”

 

Bằng cách sử dụng Danh mục và Từ khóa , chúng tôi có thể tìm thấy các hình dạng động một cách dễ dàng.
Hơn nữa, vì chúng được liên kết với các hình dạng khác có chủ đề tương tự, chúng ta có thể có được cảm hứng khi xem qua chúng.