Chỉnh sửa Visual Paradigm Online có thể giúp bạn dễ dàng tạo, nâng cao và chỉnh sửa hình ảnh. Bạn có thể thử lật ảnh theo chiều ngang hoặc chiều dọc bằng cách sử dụng công cụ tính năng.

Bạn có thể lật ảnh trong thiết kế của mình bằng cách chọn nó và nhấn nút lật ngang hoặc lật dọc trên thanh công cụ ngữ cảnh.

Lật ảnh theo chiều ngang hoặc chiều dọc

Lưu ý: Khi bạn sử dụng khung trong ảnh, tính năng này sẽ không ảnh hưởng đến việc lật khung theo chiều ngang hoặc chiều dọc, bạn có thể chỉnh sửa hình ảnh ảnh một cách dễ dàng.