Nhiều người theo truyền thống tin rằng giới tính của họ là nam hoặc nữ. Những đặc điểm nhận dạng này thường liên quan đến giới tính của một người khi sinh ra. Tuy nhiên, luôn có một số người cho rằng danh tính của họ theo truyền thống không liên quan đến giới tính mà họ được sinh ra theo cách đó. Họ đều là những người chuyển giới, và một số người trong số họ không nghĩ mình là nam hay nữ.

Những người có giới tính không phải là nam hoặc nữ sử dụng nhiều thuật ngữ khác nhau để mô tả về bản thân họ, trong đó  phi nhị phân  là một trong những thuật ngữ phổ biến nhất. Các thuật ngữ khác bao gồm  giới tính , định tuổi ,  giới tính ,  v.v. Không có thuật ngữ nào trong số này có nghĩa hoàn toàn giống nhau – nhưng tất cả đều nói lên trải nghiệm về giới tính không chỉ đơn giản là nam hay nữ.

Bạn có thêm sự kiện và ý tưởng liên quan đến chủ đề này? Bạn muốn chia sẻ ý kiến ​​và phát hiện của mình. Chọn mẫu trước và tóm tắt thông tin của bạn.

Genderqueer Infographic