Khi di chuyển các phần tử trong thiết kế của bạn, theo mặc định, chúng tôi sẽ hiển thị các hướng dẫn căn chỉnh, để chỉ ra sự liên kết của nó với các phần tử xung quanh. Video này sẽ hướng dẫn bạn cách ẩn hoặc hiển thị các nguyên tắc khi di chuyển hình dạng.

Hướng dẫn là các đường màu xanh lam xuất hiện khi bạn di chuyển một hình dạng hoặc một nhóm hình dạng. Sử dụng chúng để giúp bạn sắp xếp một hình dạng với các hình dạng khác trên canvas vẽ. Chúng được bật theo mặc định.

Khi bạn sắp xếp một số hình dạng theo chiều ngang hoặc chiều dọc, các hướng dẫn bổ sung sẽ xuất hiện để giúp bạn sắp xếp chúng một cách đồng đều.

                   Ẩn hoặc hiển thị hướng dẫn khi di chuyển hình dạng

    1. Đảm bảo không có gì được chọn trong sơ đồ của bạn để bạn có thể thấy tab Sơ đồ trong bảng định dạng.
    2. Bạn có thể tắt tính năng này bằng cách bỏ chọn tùy chọn “Hướng dẫn”, trong Bảng cài đặt của sơ đồ.