Chúng ta có thể tìm thấy thông tin khác nhau trên Internet. Chúng tôi có thể lấy tài liệu tham khảo từ nội dung web khi tạo và cũng cung cấp thêm thông tin cho độc giả của chúng tôi. Cố gắng thêm liên kết vào Flipbook của bạn để hiển thị chúng một cách rõ ràng hơn! Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách thêm liên kết trong một vài bước.

Auto Draft

Cách thêm liên kết web vào sách lật của bạn

Trong Flipbook maker, chọn nội dung mà chúng ta muốn chèn liên kết, sau đó nhấn vào nút Tương tác trên thanh công cụ ngữ cảnh.

Có một số loại tương tác mà chúng ta có thể chọn để thêm Sách lật.
Trong bài viết này, chúng tôi nhấn vào Web Link để chèn liên kết vào ngữ cảnh.

Nhập URL của trang bạn muốn liên kết đến.
Chúng tôi có thể kiểm tra Mở trong cửa sổ mới nếu chúng tôi muốn mở liên kết trong một cửa sổ hoặc tab trình duyệt riêng biệt.

Sau khi lưu và cập nhật Flipbook, chúng ta có thể mở liên kết bằng cách nhấp vào nội dung văn bản đã chỉnh sửa.