Luôn phù hợp với quy trình trình bày của bạn bằng cách điều chỉnh mọi chi tiết của biểu đồ, bao gồm cả màu và loại đường phân chia. Tạo biểu đồ dễ dàng với Visual Paradigm Online . Trong video này, bạn có thể xem cách điều chỉnh đường phân chia của biểu đồ trong VP Online.

Các bước thực hiện như sau:

 1. Chọn biểu đồ của bạn trên canvas
  Cách điều chỉnh đường phân chia của biểu đồ
 2. Nhấp vào tab “biểu đồ” trong bảng điều khiển bên phải
 3. Bỏ chọn tùy chọn “đường phân tách” nếu bạn muốn có một biểu đồ đơn giản
 4. Nếu không, hãy tiếp tục bật tùy chọn “đường phân tách”
 5. Chọn lại các loại “đường phân tách” từ hộp kéo thả
  Cách điều chỉnh đường phân chia của biểu đồ
 6. Chọn lại màu “đường phân chia” để khớp với thanh biểu đồ
 7. Đảm bảo lưu biểu đồ khi bạn hài lòng với hình thức bên ngoài