Sau khi hoàn thành một tập sách nhỏ của nhà sản xuất sách lật , bạn có muốn làm cho nó trông hấp dẫn hơn không? Thêm hoạt ảnh vào ảnh là một cách tốt để làm như vậy. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách làm như vậy.

Cách thêm hoạt ảnh vào ảnh

Trước hết, hãy nhấp vào biểu tượng ở cuối trình chỉnh sửa để mở dòng thời gian hoạt ảnh.
(Nhấp một lần nữa nếu bạn muốn đóng nó)

Sau đó, chọn ảnh bạn muốn chỉnh sửa và chọn hoạt ảnh cho ảnh đó.
Khi bạn đưa chuột lên các biểu tượng, sẽ có bản xem trước trực tiếp cho ảnh đã chọn.

Đối với hầu hết các hoạt ảnh, chúng ta có thể nhấp vào bánh xe trên đó để có thêm tùy chọn, chẳng hạn như hướng chuyển động.

Sau khi thêm hoạt ảnh, chúng ta có thể tìm thấy nó trong dòng thời gian. Chỉnh sửa độ dài của nó để kiểm soát tốc độ của hoạt ảnh.

Nhấp vào nút Phát ở trên và phát hoạt ảnh của bạn.

Mẹo khi thêm hoạt ảnh

Có một số kỹ năng bạn có thể sử dụng khi thêm hoạt ảnh:

  1. Khi bạn chọn nhiều ảnh, bạn có thể thêm hoạt ảnh ở cùng một vị trí trên dòng thời gian.
  2. Bạn cũng có thể thêm hoạt ảnh vào ảnh trong ảnh ghép.