Visual Paradigm Online cung cấp nhiều màu sắc chủ đề để bạn chỉnh sửa các mẫu. You can easy to select the theme for your design only with a a a mouse. Khi tạo sách, bạn có thể cần thiết lập chủ đề cho tất cả các trang của mình. This is a fast Guide to set up theme for all your pages in your book. Dưới đây là một số bước để bạn áp dụng một chủ đề cho tất cả các trang mà bạn có thể làm theo một cách dễ dàng.

1. Các màu sắc khác nhau của chủ đề được cung cấp trong Visual Paradigm Online để bạn thực hiện thiết kế của mình. Đây là một cách dễ dàng để áp dụng một chủ đề cho tất cả các trang trong thiết kế của bạn chỉ bằng một cú nhấp chuột. Trước tiên, bạn có thể sử dụng công cụ  “chủ đề”   ở bên phải của trang.

2. Tiếp theo, bạn có thể chọn một chủ đề giống với các bảng màu khác nhau mà bạn thích và sử dụng chúng. Ví dụ,   Ruda- Roboto Slab  chủ đề

3. Sau khi chọn chủ đề,   “Trang chủ đề áp dụng”   sẽ xuất hiện ở cuối trang của bạn. Sau đó, bạn có thể sử dụng nút này.

4. Do đó, tất cả các trang của cuốn sách sẽ được đặt trong cùng một màu chủ đề mà bạn đã chọn cùng một lúc.