Quá trình đưa những ý tưởng mới mẻ và sáng tạo thành hiện thực là trí tưởng tượng. Khả năng sáng tạo được đặc trưng bởi mong muốn nhìn thế giới theo những cách khác nhau, khám phá những khuôn mẫu bí mật, che giấu thế giới. Nhưng tư duy sáng tạo không phải là tạo ra từ một tờ giấy trắng, mà là việc lấy những gì đã có và tích hợp các bit và mảnh nhất định theo cách mà trước đây chưa từng được thực hiện. Nói cách khác, một quá trình sáng tạo là hành động tạo ra các kết nối mới hoặc xác định mối quan hệ giữa các khái niệm giữa các ý tưởng cũ.

Rào cản của Sáng tạo

Một trở ngại cho tư duy sáng tạo thường bị vượt qua bởi tâm lý bầy đàn của chính chúng ta. Nếu không được cả nhóm công nhận hoặc đồng ý, chúng tôi sẽ cảm thấy cô đơn và căng thẳng. Ý tưởng của bạn càng sáng tạo thì họ càng đưa ra ít lời khuyên tốt hơn cho bạn. Bạn không biết ý tưởng của mình hay đến mức nào khi nó xuất hiện. Với những người khác cũng vậy.

Con người vốn sáng tạo một cách tự nhiên, nhưng khi lớn tuổi, họ được dạy để trở nên kém sáng tạo hơn. Hãy tưởng tượng: khi bạn còn là một đứa trẻ, bạn tập trung vào các lớp học nghệ thuật, bạn mơ ước, thậm chí bạn muốn hái những ngôi sao từ trên trời. Khi bạn lớn lên, bạn được bảo rằng bạn nên xuống đất.

Theo Linda Naiman, “Khả năng sáng tạo có thể dạy được không? Hãy cho chúng tôi một số gợi ý về sự sáng tạo:

  • Các phương pháp giảng dạy truyền thống, chẳng hạn như đọc, giảng, thi và học thuộc lòng, còn tệ hơn là vô dụng.
  • Trở nên sáng tạo là một quá trình không tìm tòi, không phải học hỏi.
  • Chúng tôi không học cách sáng tạo. Chúng ta phải là những người sáng tạo.
  • Cách nhanh nhất để sáng tạo là đi cùng ai đó sáng tạo.
  • Tính sáng tạo có liên quan nhiều đến khả năng học hỏi.
  • Cho phép bản thân mắc sai lầm.

How To Be Creative Infographic