Có nhiều yếu tố trên thiết kế của bạn có thể khiến bạn khó quản lý. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách sắp xếp các yếu tố bên trên hoặc bên dưới nhau để tạo ra thiết kế tốt nhất. Xem ngay bây giờ và thoải mái sáng tạo thiết kế của riêng bạn tại VP trực tuyến.

Có 2 phương pháp để đưa các yếu tố trên

Phương pháp 1:

  1. Chọn mục để sắp xếp
    Làm thế nào để đưa một hình dạng lên phía trước trong thiết kế của bạn
  2. Nhấn “Ctrl” + “Shift” + “F” cùng một lúc
  3. Các mục sẽ được sắp xếp ngay lập tức lên đầu
    Làm thế nào để đưa một hình dạng lên phía trước trong thiết kế của bạn

Phương pháp 2:

  1. Chọn mục để sắp xếp
  2. Nhấp chuột phải vào các mục để xem menu bật lên
  3. Di chuột qua “đặt hàng” và nhấp vào “hiển thị trước”

Ghi chú; Thực hiện để chọn trực tiếp các mục thay vì bất kỳ mục chồng chéo nào khác. Bạn có muốn tạo ra thiết kế của riêng bạn? Bấm vào đây để xem các mẫu của chúng tôi !!!