Dễ dàng tùy chỉnh giao diện biểu đồ (màu và chuỗi dữ liệu) bằng cách chỉnh sửa thông qua hộp thoại. Tạo biểu đồ dễ dàng với Visual Paradigm Online. Trong video này, bạn có thể xem cách tạo biểu đồ con bướm trong VP Online .

Các bước thực hiện như sau:

  1.  Nhấp vào bảng điều khiển “trên cùng bên trái” để hiển thị chuỗi và hội thoại dữ liệu
  2. Nhấp vào tab chuỗi để thay đổi màu của biểu đồ
    Cách thay đổi chuỗi dữ liệu của biểu đồ
  3. Xem các tab dữ liệu bằng cách nhấp vào “dữ liệu” trong hộp thoại
  4. Thay đổi thứ tự hiển thị dữ liệu bằng cách kéo và thả các tab dữ liệu
  5. Đảm bảo nhấp vào lưu sau khi chỉnh sửa