Trong Visual Paradigm, bạn có thể tạo tài khoản của riêng mình để thiết kế công việc của mình và lưu những công việc đó vào tài khoản của bạn miễn phí. Bạn có thể đăng ký tài khoản và thiết lập tài khoản bằng email và mật khẩu của mình. Đôi khi, bạn có thể muốn thay đổi mật khẩu thường xuyên để bảo mật. Đây là hướng dẫn nhanh để dạy bạn cách thay đổi mật khẩu của tài khoản Visual Paradigm với một vài bước.

1. Trước tiên, bạn có thể nhấp vào biểu tượng hình tròn trong ảnh hồ sơ của bạn ở góc trên cùng bên phải của trang.

2. Sau khi nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn, một cửa sổ cài đặt tài khoản sẽ xuất hiện. Bây giờ bạn có thể nhấp vào “Chỉnh sửa Hồ sơ” để quản lý thông tin cá nhân của mình.

3. Sau đó, bạn có thể nhấp vào “Thay đổi mật khẩu” sau khi cửa sổ cài đặt cấu hình bật lên.

4. Và bây giờ, bạn có thể điền mật khẩu hiện có và mật khẩu mới theo từng ô trống. Bạn cũng phải điền mật khẩu mới của mình hai lần để xác nhận. Cuối cùng, sau khi điền mật khẩu cũ và mới, bạn có thể nhấp vào “Cập nhật hồ sơ” để xác nhận việc thay đổi mật khẩu cho tài khoản của mình. Từ bây giờ, bạn có thể sử dụng mật khẩu mới để đăng nhập vào tài khoản của mình trong Visual Paradigm Online.