Trong Visual Paradigm Online, bạn có thể tạo tài khoản của riêng mình để thiết kế bất kỳ loại đồ họa nào. Đối với tài khoản cá nhân này, bạn có thể thiết lập địa chỉ email và tên tài khoản của mình. Bạn thậm chí có thể cá nhân hóa tài khoản của mình bằng cách tự thiết lập hình ảnh hồ sơ. Hình ảnh mà bạn đã tải lên cho tài khoản của mình có thể được hiển thị ở nhiều nơi khác nhau như thư viện sách lật Visual Paradigm. Nó cũng sẽ là biểu trưng của bạn khi bạn thiết lập một phiên cộng tác và giao tiếp trong Tasifier. Đây là một hướng dẫn dễ dàng để bạn thay đổi ảnh đại diện cho tài khoản của mình. Bạn có thể xem các video đính kèm hoặc làm theo từng bước dưới đây:

1. Trước tiên, bạn có thể nhấp vào biểu tượng ở góc trên cùng bên phải của trang. Đây là một biểu tượng để hiển thị hình ảnh hồ sơ của bạn. Nếu bạn chưa đặt bất kỳ hình ảnh hồ sơ nào của mình trước đây, biểu tượng sẽ được tự động xem dưới dạng bảng chữ cái viết hoa của chữ cái đầu tiên trong tên của bạn. Sau khi nhấp vào biểu tượng, bạn có thể chọn “Chỉnh sửa hồ sơ” .

2. Một cửa sổ thiết lập hồ sơ sẽ xuất hiện, bây giờ bạn có thể nhấp vào  “Thay đổi ảnh hồ sơ” trên thanh để chỉnh sửa ảnh hồ sơ.

3. Sau đó, bạn có thể chọn bất kỳ loại hình ảnh nào bạn thích cho ảnh hồ sơ của mình. Sau khi lựa chọn, nhấp vào “Mở” để tải lên hình ảnh trên Visual Paradigm Online.

4. Cuối cùng, hình ảnh đã tải lên của bạn có thể được xem trước ở phía bên trái của cửa sổ cài đặt hồ sơ, bạn có thể xem qua và sau đó nhấp vào “Cập nhật hồ sơ” để xác nhận hình ảnh của bạn là ảnh hồ sơ. Và bây giờ bạn có thể xem ảnh hồ sơ của mình trong thư viện sách lật Visual Paradigm, phiên cộng tác và Tasifer.

Làm cách nào để thay đổi ảnh hồ sơ của tôi?