Để tạo sách trong Visual Paradigm Online, bạn có thể xem trước các trang thiết kế cạnh nhau bằng chức năng hai trang. Đôi khi, bạn có thể cần thiết kế hình ảnh hoặc văn bản sẽ đi qua hai trang. Có một chức năng kết hợp trang dễ sử dụng cho phép bạn dán hai trang hoàn toàn vào thiết kế sách của mình. Bạn có thể đọc qua các bước bên dưới để biết cách kết hợp hai trang chỉ với một cú nhấp chuột.

1. Khi bạn đang ở chế độ xem trang đôi, bạn sẽ thấy một biểu tượng màu xám ở giữa hai trang thiết kế. Đây là  biểu tượng “Kết hợp”  mà bạn có thể chỉ cần nhấp vào để kết hợp hai trang cùng một lúc.

2. Sau khi được nhấp, hai trang riêng lẻ sẽ tự động được kết hợp thành một. Bây giờ bạn có thể thiết kế hình ảnh và văn bản trên hai trang một cách tự do. Nếu bạn muốn chia các trang đó lại, bạn có thể chỉ cần nhấp vào biểu tượng màu xám một lần nữa ở đầu trang thiết kế.