Sách lật kỹ thuật số là một cách thú vị để bạn chia sẻ các tác phẩm của mình. Nếu bạn muốn chuyển đổi nhiều tệp PDF lại với nhau để xây dựng giá sách tuyệt vời của mình, không cần phải tải lên và chuyển đổi từng tệp một, Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách chuyển đổi chúng cùng một lúc!

Cách chuyển đổi nhiều tệp PDF thành sách lật cùng một lúc

Chuyển đổi nhiều tệp PDF thành sách lật cùng một lúc

Trong không gian làm việc của chúng tôi, hãy chuyển đến trang Sách lật và nhấp vào Chọn tệp để bắt đầu tải lên các tác phẩm của chúng tôi.

Chọn tài liệu chúng tôi muốn tải lên.
Chúng tôi cũng có thể kéo và thả chúng trực tiếp vào trang.

Các tệp PDF sẽ tự động tải lên không gian làm việc và chuyển đổi thành sách lật từng cái một.
Chúng ta có thể thấy quá trình tải ở góc dưới cùng bên phải.

 

Khi hoàn tất, chúng ta có thể thấy những sách lật đó được liệt kê ở trạng thái nháp .

Chọn các sách lật bằng cách bỏ chọn hộp bên trái và xuất bản chúng cùng lúc bằng nút bên trên.

Sau đó, chúng ta có thể đọc chúng dưới dạng sách lật và chia sẻ chúng với những người khác!