Mặc dù PDF là định dạng tệp được sử dụng rất phổ biến, chúng ta vẫn cần sử dụng định dạng khác nhau trong các trường hợp khác nhau. Với VP Online’s PDF to Word Converter, chúng tôi có thể hoàn tất quá trình chuyển đổi trong một vài bước!

Chuyển đổi PDF sang tài liệu MS Word

Trong không gian làm việc của mình, chúng ta có thể đi tới Ứng dụng – PDF, sau đó nhấp vào ” Chuyển đổi PDF sang ” trong Công cụ .

Tải tệp PDF lên trang, sau đó chọn định dạng mà chúng tôi sẽ chuyển đổi tệp PDF sang.
Ở đây chúng tôi chọn docx để chuyển nó thành Tài liệu MS Word .

Trình chuyển đổi pdf sang word trực tuyến sẽ bắt đầu chuyển đổi bằng cách nhấp vào nút Chuyển đổi .
Tài liệu đã chuyển đổi sẽ được tự động tải xuống hệ thống của chúng tôi.

Bây giờ chúng ta có thể mở và chỉnh sửa nó trong Microsoft Word .