Bảng khu vực xếp chồng là tốt nhất để minh họa mối quan hệ giữa các phần khác nhau và giúp hiển thị cách mỗi danh mục đóng góp vào tổng tích lũy. Trong video này, bạn có thể xem cách tạo biểu đồ vùng xếp chồng 100% trong VP Online.

Đây là các bước để tạo biểu đồ của bạn;

  1. Nhấp vào biểu đồ và chọn biểu đồ khu vực xếp chồng 100% trên bảng điều khiển bên trái
    Làm Thế Nào Để Tạo Một Biểu Đồ Khu Vực Xếp Chồng Lên Nhau 100%?
  2. Nhấp vào bảng điều khiển biểu đồ, sau đó chọn “chỉnh sửa dữ liệu”
  3. Chỉnh sửa bảng dữ liệu như bạn mong muốn
  4. Tùy chỉnh kiểu của biểu đồ chẳng hạn như tông màu và phông chữ

Bạn có muốn tạo biểu đồ của riêng mình ngay bây giờ không? Tạo dễ dàng với Visual Paradigm Online.  Đây là một số mẫu biểu đồ bạn có thể thử ngay bây giờ!

Xu hướng năng lượng tái tạo

Tham dự khóa học Marketing 100% Biểu đồ khu vực xếp chồng lên nhau

Doanh số Bán lẻ Trực tuyến 100% Biểu đồ Khu vực Xếp chồng