Biểu đồ thanh xếp chồng 100% là loại biểu đồ Excel được thiết kế để hiển thị tỷ lệ tương đối của nhiều tập dữ liệu bằng các thanh xếp chồng trong đó tổng (tích lũy) của mỗi thanh xếp chồng luôn là 100%. Trong video này, bạn sẽ học cách tạo 100% biểu đồ thanh xếp chồng lên nhau chỉ trong vài bước !!! Bạn cũng có muốn thử biểu đồ khác ngay bây giờ không? Nhấp vào mô hình hình ảnh trực tuyến !

Các bước để tạo biểu đồ như sau;

  1. Nhấp vào “Biểu đồ” và chọn “Biểu đồ xuyên tâm xếp chồng 100%”
    Làm Thế Nào Để Tạo Một Biểu Đồ Xuyên Tâm Xếp Chồng 100%?
  2. Sau khi kéo sang canva, bạn có thể nhấp vào “chỉnh sửa dữ liệu” từ bảng điều khiển bên phải
  3. Thay thế dữ liệu mẫu bằng dữ liệu của chính bạn
  4. Chỉnh sửa kiểu biểu đồ (màu / phông chữ / cỡ chữ)

Bạn có muốn tạo biểu đồ xuyên tâm xếp chồng 100% của riêng mình không? Bấm vào đây ! Hoặc bạn cũng có thể thử mẫu dưới đây.

Quản lý chất thải rắn 100% Biểu đồ hình tròn xếp chồng lên nhau

Tỷ lệ thải bỏ thực phẩm 100% Biểu đồ hình tròn xếp chồng lên nhau

Hình ảnh được sử dụng thường xuyên nhất Biểu đồ hình tròn xếp chồng lên nhau 100%