Biểu đồ bong bóng là gì

Biểu đồ bong bóng hiển thị dữ liệu theo bong bóng ở các kích thước và vị trí khác nhau, trong khi màu sắc có thể được sử dụng để đại diện cho các danh mục khác nhau. Khi chúng được vẽ trong cùng một tỷ lệ, chúng ta có thể thấy rõ xu hướng của các vấn đề cụ thể theo thời gian.

Khi nào sử dụng  biểu đồ bánh rán

Khi có hơn 3 bộ dữ liệu sẽ hiển thị trong một biểu đồ, thì biểu đồ bong bóng sẽ là một lựa chọn tốt cho bạn. Vì chúng được hiển thị dưới dạng bong bóng thay vì một điểm hoặc cột, nên sẽ khó đọc giá trị chính xác một cách dễ dàng. Do đó, chúng tôi sử dụng biểu đồ bong bóng trong trường hợp chúng tôi tập trung vào xu hướng hoặc mối quan hệ thay vì giá trị chính xác.

Cách tạo biểu đồ bánh rán

Chỉnh sửa dữ liệu

Bằng cách Chỉnh sửa Dữ liệu trong Bảng-Biểu đồ, chúng ta có thể mở bảng tính của biểu đồ.
Bạn có thể chỉnh sửa dữ liệu trực tiếp, nhập từ Excel hoặc liên kết bảng tính với Google Trang tính.

Vì các bong bóng đại diện cho 3 dữ liệu theo kích thước và vị trí của nó, chúng ta có thể thay đổi dữ liệu trực tiếp bằng cách di chuyển và thay đổi kích thước các bong bóng.

Tùy chỉnh biểu đồ

Màu của bong bóng

Màu sắc của bong bóng rất quan trọng trong biểu đồ bong bóng vì chúng được sử dụng để đại diện cho các loại dữ liệu.
Trong trường hợp này, chọn một màu đẹp và có ý nghĩa cho bong bóng của bạn sẽ làm cho biểu đồ trông rõ ràng và đẹp hơn

Đường phân chia và vùng phân chia

Tương tự như các biểu đồ khác, chúng ta có thể chỉnh sửa cài đặt của trục x và trục y, đường phân chia và khu vực cho biểu đồ bong bóng hơi khác một chút.
Dưới trục x và trục y, có một phần khác về đường phân chia của chúng, chúng ta có thể đặt chúng tương ứng khi chúng ở đó đại diện cho 2 tập dữ liệu.

Chúng tôi cũng có thể chọn hiển thị khu vực được chia nhỏ. Khu vực phân chia có thể được hiển thị theo chiều ngang hoặc chiều dọc.
Trong trường hợp này, biểu đồ sẽ tập trung hơn vào một trong các dữ liệu.

Chúng ta có thể thiết lập đường phân chia và vùng phân chia theo điểm tập trung của biểu đồ.

Mẫu biểu đồ bong bóng

 

Bubble Chart template: Price Performance Bubble Chart (Created by Visual Paradigm Online's Bubble Chart maker)

CHỈNH SỬA MẪU NÀY

Bubble Chart template: Weight VS Time Bubble Chart (Created by Visual Paradigm Online's Bubble Chart maker)

CHỈNH SỬA MẪU NÀY

Bubble Chart template: Technology Market In US Bubble Chart (Created by Visual Paradigm Online's Bubble Chart maker)

CHỈNH SỬA MẪU NÀY

Bubble Chart template: Global Birth Rate Bubble Chart (Created by Visual Paradigm Online's Bubble Chart maker)

CHỈNH SỬA MẪU NÀY

CHỈNH SỬA MẪU NÀY

Bubble Chart template: Industry Market Share Bubble Chart (Created by Visual Paradigm Online's Bubble Chart maker)

CHỈNH SỬA MẪU NÀY