Biểu đồ thanh được nhóm là một phần mở rộng của biểu đồ thanh, vẽ các giá trị cho các cấp của hai biến phân loại thay vì chỉ một. Tạo biểu đồ dễ dàng với Visual Paradigm Online. Trong video này, bạn có thể xem cách tạo biểu đồ cột được nhóm trong VP Online .

Các bước thực hiện như sau:

  1. Nhấp vào bảng điều khiển biểu đồ ở bên trái và chọn biểu đồ cột được nhóm lại
    Làm thế nào để tạo một biểu đồ cột được nhóm?
  2. Nhấp vào bảng điều khiển biểu đồ ở “bên phải của bạn” và chọn chỉnh sửa dữ liệu
  3. Thay thế dữ liệu cũ bằng dữ liệu của riêng bạn
  4. Chỉnh sửa kiểu biểu đồ của bạn bằng cách bao gồm màu và phông chữ của biểu đồ

Tìm một số mẫu biểu đồ cột được phân nhóm? Nhấp vào mô hình trực quan trực tuyến !!!

Biểu đồ cột bán album theo nhóm

Biểu đồ cột bán hàng theo nhóm hàng xa xỉ

Biểu đồ cột được nhóm theo phương thức phân phối