Bản đồ nhiệt là biểu đồ biểu diễn dữ liệu bằng biểu đồ màu. Mục đích chính của bản đồ nhiệt là để hình dung rõ hơn số lượng vị trí / sự kiện trong tập dữ liệu và giúp hướng dẫn người xem đến các khu vực có liên quan nhất của màn hình dữ liệu. Trong video này, bạn sẽ hiểu cách tạo bản đồ nhiệt của riêng bạn một cách dễ dàng.

Có các bước tạo bản đồ nhiệt như sau;

  1. Nhấp vào “Biểu đồ” và chọn biểu đồ nhiệt từ bảng điều khiển bên trái
    Làm Thế Nào Để Tạo Một Bản Đồ Nhiệt?
  2. Kéo biểu đồ vào canva và chọn “Chỉnh sửa dữ liệu” trên bảng điều khiển bên phải
  3. Thay thế dữ liệu mẫu bằng dữ liệu của riêng bạn
  4. Sau khi chèn dữ liệu, bạn có thể chỉnh sửa kiểu biểu đồ của mình

Bạn có muốn tạo bản đồ nhiệt của riêng mình ngay bây giờ không? Nó rất dễ dàng, chỉ cần nhấp vào đây ! Hoặc bạn có thể thử bất kỳ mẫu nào bên dưới.

Bản đồ nhiệt cường độ giao thông

Bản đồ nhiệt lượng mưa hàng ngày

Bản đồ nhiệt các trường hợp COVID-19