Biểu đồ Marimekko là gì

Biểu đồ Marimekko được hiển thị dưới dạng biểu đồ hình chữ nhật. Cả hai hướng đại diện cho 100% tương ứng. Nó thường được sử dụng để hiển thị tổng quan của dữ liệu bằng cách chia chúng thành các phân đoạn và thanh khác nhau.

Khi nào sử dụng biểu đồ Marimekko

Như đã đề cập ở trên, Marimekko thường được sử dụng để hiển thị tổng quan về dữ liệu, đặc biệt là đối với thị trường. Mối quan hệ giữa công ty và khách hàng được biểu đồ Marimekko thể hiện rõ ràng, nhờ đó chúng ta có thể tìm thấy cơ hội trong biểu đồ bằng cách quan sát các phân khúc và thanh.

Mặt khác, vì nó cho thấy tổng quan về dữ liệu, chúng tôi không dễ dàng so sánh các danh mục cụ thể với số lượng của chúng. Vì vậy, điều quan trọng là chúng ta phải chọn loại biểu đồ cho các mục đích khác nhau.

Cách tạo biểu đồ Marimekko

Chỉnh sửa dữ liệu

Nhấp vào “ Chỉnh sửa dữ liệu ” trong Bảng điều khiển-Biểu đồ, chúng ta có thể mở bảng tính của biểu đồ.
Bạn cũng có thể chọn nhập từ Excel hoặc liên kết với Google Trang tính.

Tùy chỉnh màu sắc

Màu của dữ liệu và đường viền thanh cũng có thể thay đổi trong Bảng-Biểu đồ.

Chúng tôi cũng có thể tùy chỉnh các phần khác của biểu đồ trong bảng điều khiển, bao gồm trục X và Y, tiêu đề, v.v.

Hướng của biểu đồ

Ở cuối Bảng điều khiển-Biểu đồ, có một lựa chọn được gọi là “Chuyển đổi dữ liệu Hàng / Cột”.

Chúng ta có thể nhấp vào nó để thay đổi để trao đổi vị trí của trục X và trục Y, đồng thời hiển thị biểu đồ theo một hướng khác.

Mẫu biểu đồ Marimekko

 

Marimekko Chart template: Energy Consumption By Country Marimekko Chart (Created by Visual Paradigm Online's Marimekko Chart maker)

CHỈNH SỬA MẪU NÀY

 

Marimekko Chart template: Global APP Market Marimekko Chart (Created by Visual Paradigm Online's Marimekko Chart maker)

CHỈNH SỬA MẪU NÀY