Biểu đồ Pareto thường được sử dụng để xác định các lĩnh vực trọng tâm ban đầu trong quá trình cải tiến. Biểu đồ Pareto là tần suất đếm có thứ tự của các giá trị ở các mức khác nhau của một biến phân loại hoặc danh nghĩa. Tìm hiểu cách tạo biểu đồ pareto của riêng bạn trong video dưới đây !!!

Các bước tạo biểu đồ pareto:

  1. Nhấp vào bảng biểu đồ ở bên trái và chọn biểu đồ pareto
    Cách tạo biểu đồ Pareto
  2. Kéo biểu đồ vào canvas của bạn và điều chỉnh kích thước
  3. Nhấp vào bảng điều khiển biểu đồ ở “bên phải” và chọn chỉnh sửa dữ liệu
  4. Thay thế dữ liệu cũ bằng dữ liệu của riêng bạn
  5. Chỉnh sửa kiểu biểu đồ của bạn bằng cách bao gồm màu và phông chữ của biểu đồ
  6. Hoàn thiện biểu đồ của bạn và lưu

Ghi chú; Nếu bạn muốn đặt biểu đồ của mình vào bản trình bày hoặc hình rmb, bạn có thể lưu dưới dạng png trống để dễ dàng chèn.

Tìm kiếm một số mẫu biểu đồ pareto? Nhấp vào mô hình trực quan trực tuyến !!!

Biểu đồ Pareto Lỗi Thẻ Tín dụng

Biểu đồ Pareto Doanh thu

Biểu đồ Pareto thu nhập