Thẻ Punch cho phép bạn hiển thị các xu hướng định kỳ trong dữ liệu. Tạo biểu đồ dễ dàng với Visual Paradigm Online . Trong video này, bạn có thể xem cách tạo biểu đồ thẻ đục lỗ trong VP Online.

 

Các bước thực hiện như sau:

  1. Nhấp vào bảng biểu đồ ở bên trái và chọn biểu đồ thẻ đục lỗ
    Làm thế nào để tạo một thẻ đục lỗ?
  2. Kéo biểu đồ vào canvas của bạn và điều chỉnh kích thước
  3. Nhấp vào bảng điều khiển biểu đồ ở “bên phải của bạn” và chọn chỉnh sửa dữ liệu
  4. Thay thế dữ liệu cũ bằng dữ liệu của riêng bạn
  5. Chỉnh sửa kiểu biểu đồ của bạn bằng cách bao gồm màu và phông chữ của biểu đồ
  6. Hoàn thiện biểu đồ của bạn và lưu

Tìm kiếm một số biểu đồ thẻ đục lỗ? Nhấp vào mô hình trực quan trực tuyến !!!

(Huấn luyện trận đấu bóng đá | Punch Card)

(Quy trình đọc | Punch Card)