Biểu đồ kim tự tháp là gì

Biểu đồ kim tự tháp, như tên gọi của nó, có hình dạng giống như một kim tự tháp. Biểu đồ này rất dễ hiểu và bao gồm các phần ngang có độ cao khác nhau, biểu thị các số lượng và tỷ lệ phần trăm khác nhau. Ngoài giá trị, nó có thể được sử dụng để hiển thị quy trình hoặc các bước.

Khi nào sử dụng  biểu đồ kim tự tháp

Biểu đồ kim tự tháp phù hợp với dữ liệu được sắp xếp theo dòng chảy hoặc các cấp độ và có thể được hiển thị theo cấu trúc ngang, dựa trên ví dụ phổ biến mà chúng ta có thể tìm thấy trong cuộc sống hàng ngày là kim tự tháp thực phẩm và kim tự tháp 5 giai đoạn của lòng tự trọng. Nó cũng là một cách tốt để trực quan hóa dữ liệu để mọi người hiểu và ghi nhớ.

Cách tạo biểu đồ kim tự tháp

Chỉnh sửa dữ liệu

Khi tạo biểu đồ, chúng ta có thể chỉnh sửa dữ liệu của biểu đồ bằng cách tùy chỉnh bảng tính của nó.
Chúng tôi cũng có thể nhập dữ liệu từ Excel hoặc liên kết dữ liệu với Google Trang tính.

Khi chúng ta trỏ đến các phần khác nhau, chúng ta có thể thấy phần trăm dữ liệu cho các phần.

 

Tùy chỉnh biểu đồ

Chúng ta có thể chỉnh sửa màu của các phần trong Bảng-Biểu đồ.

Có nhiều cài đặt hơn trong bảng điều khiển, chẳng hạn như nhãn và tiêu đề.
Chỉnh sửa kiểu của biểu đồ để phù hợp với thiết kế của bạn!

Mẫu của một biểu đồ kim tự tháp

Pyramid Chart template: Capital Expenditure Forecast Pyramid Chart (Created by Visual Paradigm Online's Pyramid Chart maker)

CHỈNH SỬA MẪU NÀY

Pyramid Chart template: Water We Used Per Day Pyramid Chart (Created by Visual Paradigm Online's Pyramid Chart maker)

CHỈNH SỬA MẪU NÀY

Pyramid Chart template: Favorite Sports Pyramid Chart (Created by Visual Paradigm Online's Pyramid Chart maker)

CHỈNH SỬA MẪU NÀY

Pyramid Chart template: Website Conversions Pyramid Chart (Created by Visual Paradigm Online's Pyramid Chart maker)

CHỈNH SỬA MẪU NÀY

Pyramid Chart template: Conversion Rate for Successful Hiring (Created by Visual Paradigm Online's Pyramid Chart maker)

CHỈNH SỬA MẪU NÀY

Pyramid Chart template: Sales Pyramid Chart (Created by Visual Paradigm Online's Pyramid Chart maker)

CHỈNH SỬA MẪU NÀY