Sơ đồ Sankey là gì

Sơ đồ Sankey được đặt theo tên của Matthew Henry Phineas Riall Sankey, một thuyền trưởng người Ireland sử dụng biểu đồ này để thể hiện hiệu suất năng lượng của động cơ hơi nước vào năm 1898. Theo thời gian, biểu đồ này bắt đầu được sử dụng để hiển thị dòng năng lượng và thậm chí cả dữ liệu trong các hạng mục khác .

Trong biểu đồ, giá trị được hiển thị bằng chiều rộng của mũi tên. Khi chúng lớn hơn, giá trị được đại diện cũng lớn hơn.

Khi nào sử dụng sơ đồ Sankey

Biểu đồ Sankey thường được sử dụng để hiển thị dòng năng lượng. Ví dụ: Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) sử dụng Sơ đồ Sankey để hiển thị sản xuất và tiêu thụ năng lượng trong kho hàng năm và Cơ quan Thống kê Liên minh Châu Âu cũng sử dụng biểu đồ Sankey để trực quan hóa dữ liệu năng lượng trong các danh mục khác nhau trên toàn thế giới.

Ngoài luồng năng lượng, nó cũng thích hợp để hiển thị các luồng dữ liệu khác nhau, chẳng hạn như ô nhiễm, sản xuất, v.v. Ngay cả khi có lượng dữ liệu lớn, màu sắc và sự phân chia các nhánh sẽ hiển thị dữ liệu rõ ràng.

Cách tạo sơ đồ Sankey

Chỉnh sửa dữ liệu

Bằng cách “Chỉnh sửa dữ liệu” trong Bảng điều khiển-Biểu đồ, bạn có thể nhập dữ liệu của riêng mình.
Nếu bạn đã nhập dữ liệu của mình trong Excel hoặc Google Trang tính, bạn có thể chọn nhập dữ liệu hoặc liên kết trực tiếp đến trang tính.

Bằng cách nhập dữ liệu, sơ đồ sẽ tự động nhóm dữ liệu của cùng một danh mục cho bạn và hiển thị trong các mũi tên ở các nhánh khác nhau.

Tùy chỉnh sơ đồ

Bạn có thể thay đổi màu của tất cả các nút.

Bên cạnh khối, màu của liên kết trong cũng có thể chỉnh sửa.
Bạn có thể chọn theo màu của nút nguồn, màu gradient của hai bên và cũng có thể chọn bất kỳ màu nào bạn thích.

Nhãn của sơ đồ và hướng của nó cũng có thể được thay đổi. Bắt đầu sáng tạo của bạn ngay bây giờ và tùy chỉnh sơ đồ để phù hợp với nhu cầu của bạn!

Mẫu sơ đồ Sankey

 

Sankey Diagram template: Bilateral Trade Volume Sankey Diagram (Created by Visual Paradigm Online's Sankey Diagram maker)

CHỈNH SỬA MẪU NÀY

 

Sankey Diagram template: Immigrant Flow In Last Month Sankey Diagram (Created by Visual Paradigm Online's Sankey Diagram maker)

CHỈNH SỬA MẪU NÀY