Biểu đồ Gantt giúp các nhóm lập kế hoạch làm việc theo thời hạn và phân bổ nguồn lực hợp lý. Biến dữ liệu thô của bạn thành các biểu đồ đẹp với trình tạo biểu đồ Gantt trực tuyến của chúng tôi. Visual Paradigm Online có một bộ sưu tập phong phú các loại biểu đồ và mẫu biểu đồ. Tạo biểu đồ của bạn một cách dễ dàng và nhanh chóng ngay bây giờ!

Các bước thực hiện như sau:

 1. Nhấp vào bảng điều khiển biểu đồ ở bên trái và chọn biểu đồ gantt
  Cách tạo biểu đồ Gantt đơn giản
 2. Kéo biểu đồ vào giữa canvas và thay đổi kích thước
 3. Nhấp vào bảng điều khiển biểu đồ ở “bên phải của bạn” và chọn chỉnh sửa dữ liệu
 4. Thay thế dữ liệu cũ bằng dữ liệu của riêng bạn
 5. Bạn cũng có thể kéo trên thanh dữ liệu để điều chỉnh dữ liệu
  Cách tạo biểu đồ Gantt đơn giản
 6. Chỉnh sửa kiểu biểu đồ của bạn bao gồm cả màu và phông chữ của biểu đồ
 7. Hoàn thiện biểu đồ của bạn và lưu

Tìm một số mẫu biểu đồ Gantt? Nhấp vào mô hình trực quan trực tuyến !!!

Biểu đồ Gantt hợp thời trang

Biểu đồ Project Gantt