Biểu đồ bước có thể hữu ích nếu bạn phải hiển thị dữ liệu thay đổi theo khoảng thời gian không đều và không đổi giữa các lần thay đổi. Biểu đồ bước có thể được sử dụng để hiển thị những thay đổi về giá cả hàng hóa, thay đổi về thuế suất, thay đổi về lãi suất, v.v. Tạo biểu đồ dễ dàng với Visual Paradigm Online. Trong video này, bạn có thể xem cách tạo biểu đồ bước trong VP Online.

Các bước thực hiện như sau:

 1. Chọn biểu đồ bước từ bảng biểu đồ bên dưới tab đường
  Cách tạo biểu đồ bước
 2. Kéo trong biểu đồ vào canvas và điều chỉnh kích thước
 3. Nhấp vào “chỉnh sửa dữ liệu” trong tab biểu đồ từ bảng điều khiển bên phải
 4. Thay thế dữ liệu cũ bằng dữ liệu mới
 5. Điều chỉnh biểu đồ bước bằng cách kéo đường theo ý muốn
  Cách tạo biểu đồ bước
 6. Thay đổi màu của các đường bằng cách nhấp vào các tab màu
 7. Ngoài màu biểu đồ, bạn cũng có thể điều chỉnh kích thước phông chữ trên trục