Trong Microsoft® Windows, các tài liệu và công cụ khác nhau được hiển thị bằng các biểu tượng khác nhau, trong khi các biểu tượng đó ở định dạng ICO. Các tệp này chứa một hoặc nhiều hình ảnh ở nhiều kích cỡ và độ sâu màu, để có thể chia tỷ lệ theo cài đặt bố cục tệp của chúng tôi. Bạn có muốn tùy chỉnh biểu tượng công việc của mình và tạo các tệp ICO của riêng mình không? Hãy xem cách thực hiện điều này với bộ chuyển đổi VP Online trong một vài bước!

Cách tạo ICO từ file PNG miễn phí

Cách tạo ICO từ file PNG miễn phí

Trong VP Online, vào Explore, chọn File Converters .

Sau đó. nhấn PNG to ICO Converter trong Image Converters.

Tải PNG lên trang. chọn kích thước đầu ra bạn muốn.
Sau đó nhấn nút Convert để bắt đầu chuyển đổi.

Tải tệp ICO về thiết bị của bạn.

Sau đó, chúng tôi có thể sử dụng tệp ICO làm biểu tượng cho tệp của riêng mình.