Để thiết kế đồ họa, bạn có thể cần xuất thiết kế ở các định dạng khác nhau cho một mục tiêu sử dụng cụ thể. Trong Visual Paradigm Online, bạn được phép xuất thiết kế sản phẩm của mình sang nhiều định dạng khác nhau. Sau khi hoàn thành thiết kế của bạn trong Visual Paradigm Online, bạn có thể lưu thiết kế của mình ở các định dạng khác nhau như JPEG, PDF, PNG hoặc sao chép nó vào MS Office dưới hình ảnh định dạng. This hướng dẫn sẽ cung cấp cho bạn một cách nhanh chóng để lưu thiết kế của bạn dưới dạng PNG. Với một vài cú click chuột, bạn có thể lưu công việc của mình với nền da một cách dễ dàng. This is the step:

1. Before the first, you can be in  “Export”  ở góc bên phải của thiết kế trang của bạn.

2. Danh sách các tùy chọn để lưu thiết kế dưới dạng JPEG, PDF, PNG hoặc sao chép vào MS Office dưới dạng hình ảnh sau đó sẽ bật lên. Bây giờ bạn có thể nhấp vào  “Lưu bên dưới PNG định dạng”  .

3. Hình ảnh tùy chọn cửa sổ sau đó sẽ xuất hiện, tại cửa sổ này, bạn có thể thiết lập tỷ lệ, đường viền, kích thước của PNG. Nếu bạn muốn lưu tác phẩm của mình với nền trong suốt, bạn có thể bật đèn nền  “Nền trong suốt”  .

4. Sau đó, at “Export” để lưu thiết kế sản phẩm của bạn dưới dạng PNG ngay bây giờ.

5. Cuối cùng, bạn đã lưu thành công thiết kế của mình dưới dạng PNG với nền trong suốt. You can open the author on your device on your device after download down.