Có thể bạn đã tạo một dự án lớn nhưng đôi khi bạn chỉ muốn xuất một phần để tham khảo riêng. Đây là video hướng dẫn cho phép bạn hiểu cách thực hiện điều đó trong vài bước !!!

Các bước như sau;

  1. Chọn phần bằng cách kéo chuột qua khu vực đó
  2. Nhấp vào xuất và chọn “lưu dưới dạng JPEG”
  3. Chọn hộp kiểm “chỉ lựa chọn” và nhấp vào xuất
    Làm Cách Nào Để Xuất Một Phần Trang Của Tôi Dưới Dạng Hình Ảnh?
  4. Chọn vị trí của bạn để truy xuất tệp và nhấp vào tải xuống

Bạn có muốn thử các chức năng này ngay bây giờ không? Họ đầy đủ với sự đơn giản !!! Dưới đây là một số mẫu đồ họa thông tin tuyệt vời.

7 yếu tố của đồ họa thông tin tạo động lực cho nhân viên

Tầm quan trọng của đồ họa thông tin dịch vụ khách hàng

Và có nhiều thứ đẹp đẽ hơn trong mô hình hình ảnh trực tuyến !!! Kiểm tra ngay bây giờ!