Sau khi hoàn thành thiết kế của mình, bạn có thể muốn xuất chúng ở các định dạng khác nhau cho một mục đích sử dụng cụ thể. Trong Visual Paradigm Online, bạn được phép xuất tác phẩm thiết kế của mình sang nhiều định dạng khác nhau. Sau khi hoàn thành thiết kế trong Visual Paradigm Online, bạn có thể lưu thiết kế của mình ở các định dạng khác nhau như JPEG, PDF, PNG hoặc sao chép nó vào MS Office dưới dạng hình ảnh. Hướng dẫn này sẽ cung cấp cho bạn một cách nhanh chóng để lưu thiết kế của bạn dưới dạng JPEG. Với một vài cú nhấp chuột, bạn có thể lưu công việc của mình với nền trong suốt một cách dễ dàng. Đây là các bước:

1. Trước hết, bạn có thể nhấp vào nút màu xanh lam cho “Xuất” ở góc bên phải của trang.

2. Danh sách lưu thiết kế ở các định dạng khác nhau bao gồm JPEG, PDF, PNG hoặc sao chép nó vào MS Office dưới dạng hình ảnh sau đó sẽ hiển thị. Nếu bạn muốn lưu thiết kế của mình dưới dạng JPEG, bạn chỉ cần nhấp vào nút “Lưu dưới dạng JPEG”.

3. Sau khi nhấp vào “Lưu dưới dạng JPEG”, một cửa sổ tùy chọn hình ảnh sẽ xuất hiện. Bây giờ bạn có thể sửa đổi tỷ lệ, chiều rộng đường viền, kích thước, bóng hoặc lưới của thiết kế của mình. Nhấp vào nút “Xuất” sau khi bạn hoàn tất việc thiết lập các tùy chọn để xuất hình ảnh.

4. Và bây giờ, thiết kế của bạn đã sẵn sàng để xuất khẩu. Bạn có thể chỉnh sửa tên tệp của thiết kế của mình và chọn bộ nhớ để lưu thiết kế. Bạn có thể chỉ cần nhấp vào nút “Tải xuống” để lưu thiết kế của mình dưới dạng JPEG.

5. Cuối cùng, thiết kế của bạn sau đó sẽ được tải xuống. Giờ đây, bạn có thể mở và xem trước thiết kế của mình dưới dạng JPEG trên thiết bị của bạn hoặc từ bộ nhớ bạn đã chọn.