Nếu chúng tôi muốn lưu trữ hoặc sử dụng âm thanh của video, chúng tôi không cần lưu trữ toàn bộ video nữa. Trình chuyển đổi tệp trực tuyến VP giúp bạn trích xuất âm thanh từ video miễn phí. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn các bước để thực hiện trích xuất.

Cách trích xuất âm thanh từ video

Trong VP Online, vào Explore -> File Converters .

Click Image Converters để chuyển nhanh sang phần tương ứng.
Sau đó, chọn Bộ chuyển đổi MP4 sang MP3 .

Tải video (mp4) lên trang, sau đó chúng tôi có thể đặt tốc độ mẫu và cả các kênh âm thanh .

Sau khi chuyển đổi, chúng tôi có thể tải âm thanh xuống thiết bị của mình.