Từ khóa là nền tảng của tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Nếu không có ai tìm kiếm những gì bạn đăng, cho dù bạn có cố gắng đến đâu, bạn cũng sẽ không nhận được lưu lượng truy cập từ Google.

Vậy từ khóa là gì? Từ khóa là những từ và cụm từ mà mọi người nhập vào công cụ tìm kiếm. Chúng còn được gọi là truy vấn tìm kiếm hoặc “từ khóa SEO”.

Cách khám phá các từ khóa phù hợp cho SEO

Để tìm đúng từ khóa, chúng ta cần xem xét cách khách hàng tiềm năng có thể tìm kiếm sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Sau đó, bạn có thể sử dụng công cụ Nghiên cứu từ khóa để mở rộng những ý tưởng này và tìm thêm từ khóa.

Dưới đây là một số mẹo để bạn dễ dàng khám phá một số từ khóa cho sản phẩm của mình:

Sản phẩm bạn cung cấp  – Nếu bạn đã có sản phẩm hoặc doanh nghiệp mà bạn muốn quảng bá trực tuyến, thật dễ dàng để nghĩ đến các từ khóa hạt giống. Hãy nghĩ về những gì bạn cung cấp và bạn sẽ biết những gì mọi người đang tìm kiếm trên Google.

Mở rộng từ khóa của bạn  – Nhiều công cụ gợi ý từ khóa có sẵn trực tuyến miễn phí và Google có một công cụ này. Ngoài ra, bạn có thể nhập các từ khóa mà bạn đã xác định để xem các đề xuất tương tự trong Google và bạn có thể tìm thêm từ khóa hoặc nhóm từ khóa tương tự.

Điều tra từ khóa của đối thủ cạnh tranh  – Có nhiều công cụ SEO, chẳng hạn như Amazon Alexa, cung cấp dịch vụ miễn phí để xem các từ khóa hàng đầu mà mọi người đang sử dụng để tiếp cận đối thủ cạnh tranh của bạn. Nghiên cứu những từ khóa này và chọn những từ khóa có liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

How to Find Keywords for SEO Infographic