Khi bạn đang làm việc trên sách lật, bạn sẽ làm việc trên nhiều trang để đảm bảo tất cả nội dung đều theo cùng một phong cách.

InfoART cung cấp cho bạn bảng điều hướng tiện lợi. Trong video này, bạn có thể xem cách điều hướng giữa các trang trong thiết kế của mình.

Có hai phương pháp dưới đây:

Phương pháp 1 (Điều hướng Qua Bảng điều khiển):

  1. Nhấn nút trang để mở bảng điều khiển trang
  2. Nhấp vào hình thu nhỏ của trang để điều hướng trang mong muốn

Làm Thế Nào Để Điều Hướng Giữa Các Trang?

Phương pháp 2 (Điều hướng qua các nút):

  1. Nhìn xuống cuối trang
  2. Nhấp vào nút mũi tên trái / phải để cuộn qua các trang