Khi bạn đang thực hiện một dự án MASSIVE , bạn sẽ cần xem xét mọi khía cạnh trong dự án của mình. Vì vậy, điều cần thiết là phải xoay trong canva mọi lúc. Trong video này, chúng ta sẽ xem xét hai phương pháp lia máy.

Phương pháp 1 (Nhấp vào Tay cầm Pan):

  1.  Nhấp vào nút “Palm” trên bảng điều khiển bên trái của bạn
    Làm Thế Nào Để Xoay Trong Một Sơ Đồ?
  2. Tình cờ nhấp vào canva của bạn và kéo đến vị trí mong muốn của bạn
  3. Đảm bảo sau đó “bỏ bấm” “Lòng bàn tay”

Phương pháp 2 (Nhấn bàn phím của bạn):

  1. Nhấn Ctrl trên bàn phím của bạn và nhấp vào canva đồng thời
  2. Tự động nhấp vào canva của bạn và kéo
  3. Hãy để cho đến khi bạn đạt đến vị trí mong muốn của bạn

Cả hai phương pháp đều linh hoạt và thuận tiện cho việc sử dụng của bạn, nếu bạn muốn thử. Vui lòng truy cập mô hình hình ảnh trực tuyến !!!