Bước cuối cùng đối với sách lật của bạn là gửi nó đến nhà in hoặc nhà xuất bản. Dù bằng cách nào, điều quan trọng là phải thực hiện điều chỉnh cuối cùng liên quan đến bố cục sách lật của bạn trước khi gửi đi. Trong trường hợp, bạn có bất kỳ trang nào bị thiếu hoặc nội dung nằm ngoài ranh giới. Tạo thiết kế sách lật dễ dàng với Visual Paradigm Online. Trong video này, bạn có thể xem cách in sách lật trong VP Online.

Các bước thực hiện như sau:

  1. Mở bảng xem trước sách lật của bạn và kiểm tra xem có nội dung nào bị thiếu không
    Làm thế nào để in một cuốn sách lật
  2. Nhấp vào “biểu tượng máy in” ở cuối bảng xem trước của bạn
  3. Hộp thoại máy in xuất hiện và bạn có thể chọn thiết bị in của mình
  4. Đảm bảo chọn khổ giấy của bạn phải giống với khổ giấy lật của bạn
  5. Cuối cùng, nhấp vào “in” ở cuối cuộc đối thoại này và mong đợi kết quả

Bạn có muốn thử chức năng này với nhà sản xuất sách lật của chúng tôi không? Bấm vào đây !!!