PDF thường được sử dụng trong các ứng dụng hoặc thiết bị khác nhau. Khi phát hiện có sai sót trong thứ tự trang, chúng ta cần đến sự trợ giúp của các công cụ để khắc phục. Trong trường hợp này, trình chỉnh sửa PDF trực tuyến của Visual Paradigm có thể giúp bạn sắp xếp lại.

Sắp xếp lại các trang trong một tệp PDF

Trong trình chỉnh sửa PDF, chúng ta có thể nhấn nút “Trang” và xem trước tất cả các trang một cách rõ ràng.

Các trang trong trình chỉnh sửa được hiển thị theo chiều ngang, giống như bản xem trước ở bên phải.
Thu nhỏ có thể giúp chúng ta đọc chúng liên tục.

Khi muốn chỉnh sửa thứ tự các trang, chúng ta chỉ cần kéo thả các trang vào vị trí cần chỉnh sửa.

Cách sắp xếp lại các trang trong PDF