Thông thường, khi bạn nhìn thấy một đồ họa dễ thương, bạn có thể muốn tạo một nền hoa văn với các yếu tố có thể được thực hiện dễ dàng với Visual Paradigm Online . Trong video này, bạn có thể xem cách tái tạo một hình dạng để tạo thành một mẫu trong thiết kế của bạn.

Các phần tử lặp lại các phương thức như sau;

  1. Chọn phần tử đồ họa mong muốn của bạn và kéo nó vào canva
  2. Di chuột qua góc trên mục và nhấp chuột phải
  3. Nhấp vào “Sao chép hàng loạt” và
  4. Nhấp vào hình vuông màu tím và kéo ranh giới tùy thích để bao phủ canva
    Làm thế nào để sao chép một hình dạng trong việc tạo thành một hình mẫu
  5. Di chuột qua góc trên mục và nhấp chuột phải để điều chỉnh khoảng cách mẫu
  6. Chọn “khoảng cách thay đổi kích thước” và kéo để điều chỉnh và mẫu hoàn tất

Bạn có muốn thử mẫu hiệu ứng của chúng tôi ngay bây giờ không? Bấm vào đây !!!