Khi bạn đang làm việc với nhiều mục trong lớp, thỉnh thoảng bạn có thể muốn định vị lại các mục nhưng không thể chọn từng mục một.

Trong video này, bạn sẽ tìm ra hai phương pháp trong việc chọn tất cả các hình dạng từ canvas.

Có hai phương pháp như sau:

Phương pháp 1 (Kéo qua Bằng chuột):

  1. Nhấp vào bất kỳ đâu bên ngoài canvas
  2. Kéo chuột của bạn trên toàn bộ khung vẽ

Làm Thế Nào Để Chọn Tất Cả Các Hình Dạng Trong Một Sơ Đồ?

Phương pháp 2 (Nhấn phím nhanh):

  1. Đảm bảo rằng bạn đang làm việc bên trong khu vực canvas
  2. Nhấn đồng thời “CTRL” + “A” hoặc “Command” + “A” trên bàn phím của bạn