Thay đổi màu nền của sách lật rất tiện dụng. Tạo sách lật của bạn một cách dễ dàng với Visual Paradigm Online ngay bây giờ. Trong video này, bạn có thể tìm hiểu cách đặt màu nền của trang chỉ trong vài bước.

Các bước thực hiện như sau:

  1. Chọn trang từ danh sách trang và nhấp vào tab “trang đã chọn”
    Cách đặt màu nền của trang trong thiết kế sách của bạn
  2. Nhấp vào “Đặt nền” để mở bảng cài đặt nền ở bên trái của bạn
  3. Chọn màu nền lý tưởng từ bảng điều khiển
  4. Màu nền mới hiện đã ổn định và bạn có thể so sánh sự khác biệt
    Cách đặt màu nền của trang trong thiết kế sách của bạn

Bạn muốn thu hút khách hàng của mình bằng một cuốn sách lật kỹ thuật số như thế này? Chia sẻ kiến ​​thức của bạn ngay bây giờ thông qua Trình tạo sách lật trực tuyến của chúng tôi !