Để tạo thiết kế trong Visual Paradigm, bạn có thể dễ dàng thiết lập nền của thiết kế với màu sắc mặc định. Đôi khi bạn có thể muốn đặt cùng một màu nền cho nhiều trang, nhưng có thể tốn thời gian cho việc đặt nền cho từng trang một. Đây là một chức năng cho phép bạn thiết lập nền cho nhiều trang cùng một lúc. Hãy xem cách đặt màu của tất cả các trang trong thiết kế của bạn theo cách nhanh hơn.

1. Nếu bạn muốn thay đổi màu nền của các trang cụ thể, đây là một cách thuận tiện để thay đổi màu nền cùng một lúc bằng cách chọn nhiều trang. Trước tiên, bạn có thể chọn nhiều trang bằng cách nhấp vào dưới cùng bên phải của các trang.

2. Sau khi chọn các trang, bạn có thể nhấp vào “Các trang đã chọn” và sau đó chọn “Đặt nền” .

3. Tiếp theo, bảng màu sau đó sẽ xuất hiện ở phía bên trái của trang của bạn. Từ bảng màu, bây giờ bạn có thể chọn màu yêu thích của mình cho nền của nhiều trang.

4. Cuối cùng, màu nền của các trang bạn đã chọn sẽ được thay đổi ngay lập tức.