hêm mô tả vào ấn phẩm của bạn có thể cung cấp cho bạn những ý tưởng ngắn gọn về nội dung cuốn sách của bạn. Trong video này, bạn có thể xem cách chỉ định mô tả cho sách lật của mình.

 

  1. Tìm ấn phẩm của bạn trong phần “sách của tôi”
  2. Di chuột qua sách lật của bạn và nhấp vào “biểu tượng bút chì”
  3. Chèn mô tả của bạn vào cửa sổ bật lên mới
  4. Sau khi xác nhận nội dung mô tả của bạn, hãy nhấp vào “OK”
  5. Mô tả sẽ được thêm vào đồng thời
    Làm thế nào để chỉ định mô tả cho sách lật của bạn?

Ghi chú; Nếu bạn muốn chia sẻ ấn phẩm của mình với cộng đồng. Đảm bảo không chèn bất kỳ thông tin riêng tư nào vào bên trong. Đây là cộng đồng của chúng tôi , bạn có thể thấy nhiều ví dụ khác nhau bên trong. Và nếu bạn muốn tạo biểu đồ của riêng mình, bạn có thể nhấp vào các ví dụ dưới đây.

Sơ đồ đường bộ phận kinh doanh

Số lượng biểu đồ dòng đặt hàng

Bản đồ địa lý thu nhập cá nhân của tiểu bang và địa phương