Để làm phong phú nội dung của sách lật , chúng ta có thể chèn các phương tiện khác nhau vào đó, chẳng hạn như hình ảnh và video. Chúng tôi có thể chỉ ra các phần cụ thể trong nội dung của mình bằng cách phát video lặp đi lặp lại. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách thiết lập nó trong một vài bước.

Đọc thêm: Cách Chèn Video Vào Flipbook

Cách lặp lại một phần video trong sách lật

Cách lặp lại một phần video trong sách lật

Chọn video trong trình chỉnh sửa.
Sau đó, nhấn nút Chỉnh sửa ở đầu thanh công cụ.

Sau đó, chúng ta có thể thấy cài đặt sau cho video đã chọn.

Nhập URL , chúng ta có thể thấy hình thu nhỏ của video.
Sau đó, đặt thời gian bắt đầu và kết thúc của video, đồng thời chọn hộp kiểm Đã lặp .

Sau khi lưu và cập nhật sách lật, chúng tôi có thể nhận thấy rằng khi video được phát trong trình đọc sách lật, phần đã chọn sẽ được lặp lại.