Khi bạn đang chia sẻ sách lật trên blog của mình, bạn có thể muốn hiển thị một trang cụ thể để tham khảo thông tin cụ thể cho người đọc. Nhà sản xuất sách lật của chúng tôi cung cấp tùy chọn “bắt đầu từ trang” trong cài đặt chế độ nhúng. Xem hướng dẫn này để tìm hiểu thêm!

Các bước thực hiện như sau:

  1. Nhấp để mở cài đặt chế độ nhúng
  2. Chọn “trang bắt đầu” mong muốn của bạn trong bảng bật lên
  3. Xem trước cài đặt sách lật trong blog của bạn và kiểm tra số trang bắt đầu bên dưới
    Cách chỉ định trang sách lật để mở ở chế độ nhúng
  4. Ngoài ra, bạn cũng có thể thay đổi trang bắt đầu trong tab cài đặt ảnh bìa

Ghi chú; Nếu bạn muốn chỉ ra trong hình thu nhỏ rằng sách lật của bạn là “tăng cường hoạt động”, bạn luôn có thể sử dụng nhãn dán bên dưới “bảng hình ảnh bìa. Bằng cách thêm nhãn dán, người đọc của bạn sẽ thích thú hơn khi nhấp vào bên trong.

Bạn có muốn thử chức năng này với nhà sản xuất sách lật của chúng tôi không? Bấm vào đây !!!