Để tạo sách trong Visual Paradigm Online, bạn có thể cần thiết kế hình ảnh hoặc văn bản thường xuyên đi qua hai trang. Có một chức năng kết hợp trang cho phép bạn dán hai trang lại với nhau để bạn có thể xem trước các trang thiết kế của mình cạnh nhau. Điều gì xảy ra nếu bạn muốn tách các trang kết hợp? Đây sẽ là một bước nhanh chóng mà bạn có thể tách hai trang chỉ với một cú nhấp chuột.

1. Ở đầu giữa của trang thiết kế, bạn sẽ thấy một biểu tượng màu xám. Đây là biểu tượng “Tách” mà bạn có thể chỉ cần nhấp vào để tách hai trang kết hợp.

2. Sau khi nhấp vào, các trang sẽ tự động được chia thành hai trang riêng lẻ. Nếu bạn muốn kết hợp các trang đó lại, bạn có thể nhấp lại vào biểu tượng màu xám ở giữa trang thiết kế.